Posts Tagged ‘sumpah’

Sumpah Decisoir/Sumpah Pemutus


Kaidah hukum:
Permohonan sumpah decisoir hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 575 K/Sip/1973
Terbit : 1978-1
Hal. 251-258

KMA 052 Tahun 2011


Download

Bukti Sumpah


Kaidah hukum:

Tambahan sumpah adalah wewenang judex facti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 786 K/Sip/1972

Terbit : 1973

Hal. 209-274

Istri Terdakwa Tidak Dapat Dijadikan Saksi yang Disumpah


Kaidah hukum:
Isteri yang sah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 28 K/Kr/1972
Terbit : 1973
Hal. 467-477

Sumpah Suppletoir


Kaidah hukum:
Sumpah suppletoir yang telah diucapkan dan dipertimbangkan dalam keputusan Pengadilan Negeri walaupun tidak dimuat dalam berita acara dianggap telah diucapkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 398 K/Sip/1967
Terbit : 1971
Hal. 428-436