Posts Tagged ‘postaday2011’

Menyuruh Melakukan


Kaidah hukum:

Dalam Ilmu Hukum Pidana “Menyuruh Lakukan” mengandung arti, bahwa si pelaku langsung tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Padahal dalam perkara ini keadaannya tidak demikian. Dengan melihat segala bukti sehubungan dengan perbuatan yg dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang langsung dilakukan oleh terdakwa . Jadi terdakwa adalah pelaku langsung dan bukan menyuruh lakukan seperti pendapat judex facti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1804 K/Pid/1988

Terbit : 1991

Hal. 199

Pasal Yang Dilanggar Tidak Perlui Dicantumkan dalam Amar Putusan


Kaidah hukum:

Dalam amar putusan cukup disebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan.

Mempunyai, menaruh,  memamerkan, memakai dan menyediakan  untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan atau alat perlengakapan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau setidak-tidaknya disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku.

Pasal-pasal dan Undang-Undang yang dilanggar tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 736 K/Pid/1988

Terbit : 1991

Hal. 181