Posts Tagged ‘permusuhan’

Perbuatan “Mengeluarkan Pernyataan Permusuhan, Benci atau Merendahkan”


Kaidah hukum:

Perbuatan “mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan” dalam pasal 154 dan 156 KUHP diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel XVI. Buku Kedua KUHP.

Pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materiil untuk menyatakan pendapat.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 71 K/Kr/1973

Terbit : 1977-1Hal. 6-11