Posts Tagged ‘jaminan’

Sita Conservatoir


Kaidah hukum:
Persetujuan atas sita conservatoir oleh pihak ketiga dapat diputuskan lebih dahulu daripada pokok perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 607 K/Sip/1974
Terbit : 1977-2
Hal. 148-151

Sita Jaminan Tidak Dapat Dilakukan Terhadap Barang Pihak Ketiga


Kaidah hukum:
Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 476 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 161-165

Barang Jaminan Tidak Otomatis Menjadi Milik Yang Menghutangkan Apabila Yang Berhutang Wanprestasi


Kaidah hukum:
Dalam hal hutang piutang uang dgn barang.suatu barang tetap, kalau yang berhutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang-barang tanggungan itu menjadi milik yang menghutangkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 401 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 280-296

Pemeriksaan Bantahan Terhadap Conservatoir Beslag


Kaidah hukum:

Bantahan terhadap conservatoirbeslag bersifat insidentil sehingga seharusnya diperiksa tersendiri dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1236 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 131-154

Penyerahan Hak Milik Mutlak Sebagai Jaminan


Kaidah hukum:
Penyerahan hak milik mutlak sebagai jaminan oleh pihak ke III hanya berlaku untuk benda-benda bergerak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 372 K/Sip/1970
Terbit : 1972
Hal. 378-396