Posts Tagged ‘harta’

Gugatan Terhadap Tergugat Yaitu Istri Sah Dari Mendiang Ayah Kandung Penggugat Mengenai Harta Warisan Yang Dikuasai Oleh Tergugat


Kaidah Hukum:
Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yaitu istri sah dari mendiang ayah kandung penggugat mengenai harta warisan yang dikuasai oleh tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 100 K/Sip/1967
Terbit : 1969
Hal. 432-436

Harta Asal Istri Dikuasai Kemenakan Almarhum Suami


Kaidah Hukum:
Penggugat sebagai janda dari almarhum Ibrahim gelar Datuk Mudo, menggugat harta peninggalan almarhum berupa kincir padi sengketa yang berasal dari pemberian dari almarhum ayahnya Pono Sutan, harta mana setelah meninggalnya suami penggugat tersebut, dikuasai dengan kekerasan dan tanpa hak oleh terggugat 2 asli (kemenakan almarhum).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 39 K/Sip/1968
Terbit : 1969
Hal. 414-420

Ahli Waris Yang Berhak Memakai Soko Berhak Menerima Harta Pusaka Tinggi


Kaidah hukum:
Ahli waris bertali darah tidak mewarisi Soko (gelar), sedang yang berhak menerima harta pusaka tinggi adalah ahli waris yang berhak memakai Soko tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 869 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 113-130

Harta Firma


Kaidah hukum:
Harta firma yang telah bubar tidak dapat berubah menjadi harta pribadi selama belum diadakan vereffening.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 718 K/Sip/1974
Terbit : 1977-2
Hal. 90-102

*vereffening : likuidasi

Anak Gawan Tidak Berhak atas Harta Gono Gini


Kaidah hukum:
Barang gono gini harus jatuh kepada anak kandung bukan kepada anak gawan, oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 400 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 98-105